1. REGULAMIN

  Bieszczadzkiej Osady Saunowisko

  Serdecznie witamy!

  Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających z domków rekreacyjnych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w Osadzie Saunowisko.
  Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków zarówno papierosów jak świeczek.

  Cały teren monitorowany przez Solid. Alarm, kamery zewnętrzne.

   

  Zadatek jest bezzwrotny i wynosi od 30% do 50% całkowitego kosztu pobytu płatny przelewem bankowym na wskazane konto bankowe. 

  Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 1 dnia od daty zgłoszenia chęci rezerwacji. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

  Rezerwacja jest ostatecznie wiążąca po wpłaceniu zadatku. Pozostała należność zostaje wpłacona właścicielom na 5dni przed przybyciem.

  Cena za dom ustalana indywidualnie w zależności od terminu pobytu.

  W dniu przyjazdu pobieramy kaucję w wysokości 500zł, z której potrącone zostanie za zużyty prąd oraz ewentualne zniszczenia.

  Dbamy o środowisko, dlatego prosimy o maksymalne wykorzystywanie powierzchni worków na śmieci. Segregujemy śmieci i o to sam-prosimy gości. 

  ZWIERZĘTA akceptowane po uzgodnieniu z Właścicielem 150zł za pobyt, jednak ze względu na bliskość lasu i dzikich zwierząt odradzamy zbieranie zwierząt domowych. 

  Prosimy zabrać własne ręczniki kąpielowe do: sauny-podwójne, jacuzzi, prysznica, klapki do sauny, zalecamy szlafroki,


  Domki NIE  są wynajmowane na:

  - imprezy integracyjne

  - urodziny i 18-stki

  - wieczory kawalerskie i panieńskie


  1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji. Nie zgadzamy sie na wizyty gości z zewnątrz. 

  2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.

  3. Parkowanie auta możliwe jest jedynie w wyznaczonym do tego miejscu- maksymalnie 2 auta na domek. Zabronione jest jeżdżenie po trawnikach.

  4. Udostępnienie domu następuje po uregulowaniu pełnej opłaty za pobyt wraz z kaucją gwarancyjną 500 zł. Najemca zobowiązany jest okazać dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające wiek dziecka.  Z kaucji nie pobierzemy opłaty za sprzątanie w kwiecie 150zł jeśli Goście pozostawią po sobie porządek. 

  5. W cenie: woda, pościel maksymalnie 3 zestawy, ręczniki 2duże i 2 małe, SAUNA i BECZKA HOT JACUZZI- w zależności od wybranego domku- BEZ OGRANICZEŃ, WI-FI, drewno do sauny i jacuzii pobyt, własny grill betonowy, parking na ogrodzonej posesji w cenie.

  6. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

  7. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie przyległym do domku.

  8. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.

  9. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.

  10. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

  11. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Wynajmującego, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.

  12. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.

  13. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

  14. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.

  15. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania, korzystania z jacuzzi i sauny. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o rozpalanie ognia z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią. Bezwględnie zakazuje się pozostawiania rozpalonego grilla czy piecy bez nadzoru.

  16. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.

  17. Domki wyposażone są w czujniki dymu.

  18. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku, z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

  19. Z jacuzzi i sauny korzystacie Państwo wyłącznie na własną odpowiedzialność (sprawdź Zasady korzystania z sauny w formie skróconej). Dzieci wymagają bezwzględnego nadzoru osoby dorosłej. Ogień rozpalać i kontrolować mogą wyłącznie osoby dorosłe.

  20. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.

  21. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami)

  22. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.

  23. Za zgubienie klucza, pilota naliczamy opłatę 100 zł.

  24. Cisza nocna obowiązuje od godziny 21.00 do 8.00 rano.

  25. Ręczniki i pościel nie mogą być używane poza domem. Zabronione jest rozkładanie pościeli, koców i ręczników na trawie

  26. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.

  27. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.

  28. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Poznań.

  29. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

  30. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.

  31. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny) i urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

  32. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.

  33. Alarm w domkach jest włączany na życzenie gości.

  34. Teren wokół domków jest monitorowany kamerami całodobowo.

  35. Dokonując rezerwacji i/lub opłaty akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

  36. Integralną częścią Regulaminu jest:

    • Regulamin pobytu ze zwierzętami,

    • Zasady korzystania z sauny w formie skróconej

    • Zasady korzystania z wanny jacuzzi

    • Instrukcja obsługi pieca w saunie i jacuzzi  Regulamin pobytu ze zwierzętami


  1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.

  2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.

  3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.

  4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.

  5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.   

  2. Zasady korzystania z sauny

  1. Sauna jest opalana drewnem co powoduje zagrożenie pożarowe, dlatego czynności rozpalania i kontroli ognia powinny być tylko i wyłącznie wykonywane przez osoby dorosłe. Ogień musi być pod ciągłym nadzorem. Zakazuje się pozostawiania ognia i opuszczania terenu naszej Osady.

  2. Maksymalna temperatura w naszej saunie to 80 stopni C. Zakazuje się nagrzewania do wyższej ponieważ grozi to samozapaleniem drewnianych elementów.

  3. Rozpalanie pieca sauny może następować tylko i wyłącznie bezpośrednio przed skorzystaniem. Zakazuje się długotrwałego i nadmiernego nagrzewania sauny.

  4. Nasza sauna jest sauną typu suchego. Kamienie należy umiarkowanie polewać wodą za pomocą chochli. Maksymalne zużycie wody to 1 wiadro na 3seanse 15minutowe. Zakazuje się nadmiernego zalewania kamieni ponieważ grozi to wybuchem pieca.

  5. W saunie obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.

  6. W Saunie obowiązuje całkowity zakaz nacierania się solą, miodem, glinkami i innymi substancjami. Do sauny wchodzimy wyłącznie po umyciu i wysuszeniu ciała.

  7. Przed skorzystaniem z sauny nie należy stosować kosmetyków, w szczególności w formie kremów lub balsamów do ciała, gdyż powoduje to ograniczenie pocącej się powierzchni ciała i intensywności pocenia się.

  8. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5–15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2x15 min. lub 3x10 min. Liczba wejść do sauny: 2–3 dla dorosłych, 1-dzieci.

  9. Dzieci mogą korzystać z sauny tylko za zgodą swoich opiekunów i pod ich ciągłym nadzorem.

  10. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.

  11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

  12. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.

  13. Do przedsionka sauny i samej sauny należy wchodzić wyłącznie bez butów lub przed wejściem zmieniać obuwie na czyste klapki. Drewniana podłoga łatwo przyjmuje zabrudzenia.

  14. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

  15. W celu skorzystania z sauny należy się zaopatrzyć w dwa ręczniki – jeden do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę lub owinięcia ciała.

  16. W saunach suchych (drewnianych) należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

  17. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

  18. W każdym etapie korzystania z sauny należy dbać odpowiednio o dobre ogrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.

  19. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego.

  20. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest wypicie w tym czasie umiarkowanych ilości płynów (około 0,5 – 1 l), najlepiej wód mineralnych lub soków owocowych.

  21. Po wyjściu z sauny należy na zewnątrz schłodzić się za pomocą chochli wodą z drewnianego wiadra.


  Witki do sauny – możliwość zakupu u nas

  Do czego służą? Wykorzystuje się je podczas kąpieli w saunie do masażu naszego ciała.
  Uderzanie witkami w ciało powoduje masaż i wspomaga oczyszczanie ciała z toksyn. Ten wspaniały masaż poprawia krążenie krwi i limfy. Dzięki temu regularne stosowanie masażu witkami może pomóc w walce m.in. z cellulitem.

  Już po kilku kąpielach saunowych z wykorzystaniem witek wygląd naszej skóry ulegnie poprawie. Będzie jędrniejsza i bardziej napięta. Do tego przyczyniają się także olejki eteryczne jakie uwalniają się podczas masażu witkami. Wysoka temperatura w saunie oraz uderzenia wykonywane gałązkami sprawiają, pory naszej skóry jeszcze bardziej się rozszerzają a przez nie wprowadzane są olejki z gałązek. Skóra staje się bardziej odżywiona. Poprawia się jej ukrwienie.

  Przed kąpielą w saunie witki należy namoczyć. Witki zielone z młodych gałązek wystarczy włożyć do wiadra z zimną wodą na ok. 2 godziny. przed wejściem do sauny. Po wejściu do sauny co jakiś czas uderzamy witkami o nasze ciało.

  Do namoczenia witek proponujemy 5litorwe wiadro służące później do polewania się wodą w celu schłodzenia organizmu.

  Czapki saunowe  i do jacuzzi - możliwość zakupu u nas

  W jakim celu ich używać?

  Podczas saunowania powinniśmy chronić głowę przed działaniem wysokiej temperatury. Nadmierne przegrzanie może nam szkodzić i prowadzić do omdlenia czy udaru. Czapka skutecznie temu zapobiega. Ponadto odpowiednia ochrona jest pożądana również dla ochrony włosów. Ochrona ta jest szczególnie istotna podczas gorących seansów. W saunie szczególnie szybko rozgrzewa się organizm w tych miejscach gdzie jest najmniej tkanki tłuszczowej, a głowa do takich części ciała należy.

  Czapki w jacuzzi powstrzymują przed zamoczeniem głowy. Wskazane w zimne lub mroźne dni. Powstrzymuje głowę przed schłodzeniem i nadmierną utratą ciepła, zabezpieczają zatoki.  ZASADY KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI


  1. Ponieważ sauna jest opalana drzewem i powoduje zagrożenie pożarowe ogniem otwartym, czynności rozpalania i kontroli ognia powinna być tylko i wyłącznie wykonywana przez osoby dorosłe. Ogień musi być pod ciągłym nadzorem.

  2. Zaleca się wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

  3. W jacuzzi obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.

  4. W jacuzzi obowiązuje całkowity zakaz korzystania po zabiegach nacierania się solą, miodem, glinkami i innymi substancjami. Do jacuzzi wchodzimy wyłącznie po umyciu i wysuszeniu ciała.

  5. Zakazuje się wlewania jakich kolwiek substancji do wody tylu olejki, zioła, sól itp.

  6. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.

  7. Dzieci mogą korzysta z jacuzzi tylko za zgodą swoich opiekunów i pod ich ciągłym nadzorem.

  8. Z jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z jacuzzi.

  9. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.

  10. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.

  11. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.

  12. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić zarządcy obiektu.

  13. Po wyjściu z gorącego jacuzzi należy na zewnątrz schłodzić się za pomocą chochli wodą z drewnianego wiadra.

  14. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:

    • powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek;

    • użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany;

    • wpychania osób do wanny;

    • wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.;

    • zanurzania głowy i twarzy;

    • manipulowanie przy dyszach i pokrętłach;

    • wylewania wody z jacuzzi.

  Głębokość wody w wannie jacuzzi – 0,80 m

  UWAGA!

  DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z JACUZZI ORAZ ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE


Instrukcja korzystania z pieca  w saunie i wannie jacuzzi 


1. Materiał opałowy

Najlepszym materiałem opałowym dla pieców opalanych drewnem Harvia jest suche drewno. Drewno to powinno być pocięte i porąbane na małe kawałki. Wilgotność drew- na ma również wpływ na „czystość” spalania. Do rozpalenia drewna możemy użyć kory brzozowej lub gazety.

Do palenia w piecu nie należy używać:

 • Materiałów o wysokich właściwościach cieplnych (np. płyta wiórowa, tworzywa sztuczne, brykiet, węgiel, palety)

 • Malowanego lub impregnowanego drewna

 • Odpadów (np. elementy PCV, tekstylia, skóra, guma)

 • Ogrodniczych odpadów (np. trawa, rośliny)

 • Paliwo płynne

2.Ogrzewanie sauny piecem

Przed rozpaleniem ognia w piecu należy upewnić się, czy w bliskiej odległości pieca

nie ma żadnych łatwopalnych lub niepotrzebnych przedmiotów.

 1. Komora palenia powinna być pusta.

 2. Ułóż w komorze kawałki drewna. Drewno nie może być układane zbyt ścisło, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Największe kawałki drewna ułóż na spodzie, a dopiero na nich mniejsze.

 3. Na stosie drewna w komorze połóż rozpałkę

 4. Rozpalanie drewna od góry sprawia, że mniejsza jest emisja spalin.

 5. Podpal rozpałkę i zamknij drzwiczki. W celu polepszenia cugu można otworzyć komorę zbierania się popiołu.

 6. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby przy rozpalaniu, na jego pierwszym etapie, komora zbierania popiołu była lekko uchylona. Powinno to zapewnić prawidłowe rozpalenie ognia.

 7. Zbyt częste lub nadmierne zwiększania cugu może skrócić żywotność pieca. - W trakcie korzystania z sauny, kiedy pomieszczenie jest już odpowiednio nagrzane, komora może być zamknięta, co wpłynie również na niższe zużycie drewna. Sprawdź optymalną wielkość szczeliny popielnika. Do pomiaru szczeliny użyj otworów znajdujących się na bokach popielnika. Długość otworów oraz odległość pomiędzy krawędziami otworów wynosi 5 mm.

 8. W momencie kiedy żar będzie przygasał należy dołożyć drewna. W trakcie palenia w piecu używaj kawałków drewna. Wystarczy kilka kawałków drewna, żeby utrzymać temperaturę.

 9. Nadmierne ogrzewanie (np. kilka pełnych załadunków drewna z rzędu) może spowodować przegrzanie pieca i komina! Grozi pożarem!

 10. W razie konieczności, należy pozwolić na ochłodzenie pieca, komina oraz pomieszczenia sauny.

3.Czyszczenie pomiędzy użyciem

 1. Komora popiołu powinna być zawsze oczyszczona przed kolejnym użyciem pieca. Zapewni to odpowiedni przepływ powietrza.

 2. Do usuwania popiołu należy użyć metalowego, stabilnie stojącego na ziemi naczynia. W popiele mogą znajdować się gorące kawałki żaru, dlatego naczynie, do którego będziemy przesypywali popiół nie powinno stać zbyt blisko łatwopalnych elementów.

 3. Kurz lub inny brud należy usunąć z pieca za pomocą wilgotnej szmatki.

Zagrożenie pożarowe

 1. Niecałkowite spalenie paliwa oraz nieprawidłowe wyczyszczenie komina mogą spowodować zapalenie się sadzy nagromadzonej w spalinach. Działania w przypadku pożaru w kominie.

 2. Zamknąć popielnik, drzwi pieca.

 3. W razie pożaru zawiadomić straż pożarną i użyj gaśnicy PPOŻ

 1. Nie próbować gasić ognia wodą.

Nie używaj pieca, jeśli jego drzwi są otwarte.

UWAGA! Uchwyty nagrzewają się w trakcie pracy pieca. Użyj dołączonego narzędzia do otwierania i zamykania drzwi pieca oraz popielnika

Długotrwałe, intensywne ogrzewanie może spowodować niebezpieczeństwo pożaru!


Regulamin korzystania z basenu zewnętrznego

obiektu ”Bieszczadzka Osada Saunowisko ”

1) Basen jest obiektem niestrzelonym, dlatego osoby nieletnie winny przebywać pod opieką dorosłych całkowicie odpowiedzialnych za podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

2) Przed rozpoczęciem z korzystania z basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego podczas całego pobytu.

3) Rozpoczęcie korzystania z basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.

4) Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godz.10:00 - 20:00 w okresie od 20 maja do 10 września.

5) Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz:

 • wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych

 • podawania narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych

 • wnoszenia opakowań szklanych i innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych

 • przebywania zwierząt

 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków

  odurzających

6). Zasady korzystania z basenu

 • Wejście do basenu następuje wyłącznie po zdjęciu obuwia.

 • Jednocześnie z basenu moze korzystać maksymalnie 10 osób.

 • Na terenie basenu zabrania się:

biegania po obejściach, dojściach oraz wokoło basenu

wpychania do wody innych użytkowników

skakania do wody

wspinania się po ścianach basenu

wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia, przedmiotów

zakazuje się wnoszenia na teren basenu ostrych narzędzi, szklanych opakowań, sztućców

zakazuje się jedzenia, picia, palenia oraz zucia gumy w basenie

niszczenia wyposazenia

zanieczyszczania wody basenowej i wylewania wody

manipulowania przy dyszach

siadania na brzegu niecki

kąpieli nago; korzystający, w tym dzieci powyzej drugiego roku zycia powinny mieć na sobie strójkąpielowy lub kąpielówki, a mniejsze dzieci pieluszkę

korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób tam przebywających.

7) Zakazuje się korzystania z basenu osobom, u których pojawiają się objawy wskazujące na : choroby skóry, grzybice, otwarte skaleczenia, brodawczaka, choroby skóry, róza itp., choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie, choroby układu krązeniowego; osobom o niestabilnym, niepokojącym stanie zdrowia.

8) Zarzadzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.

9) Odpowiedzialność i kary

1) Za zniszczenia, zgubienie elementów wyposazenia, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

2) Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności, za zgubienie przedmiotów na terenie obiektu i basenu.

3) Zarządzający basenem nie odpowiada za wypadki spowodowane wskutek nieprzestrzegania regulaminu.

4) Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności uzytkowników, którzy nie zastosują się do zaleceń regulaminu. Zarządca zapewnia, iż monitoring jest prowadzony w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

10). Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania Basenu nalezy zgłaszać w recepcji.

11). Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu przy Basenie, na stronie internetowej Osady pod adresem www.osadasaunowisko.pl oraz w Biurze Osady.